MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

92/2011.(VI.29.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között korábban megkötött szerződés további fenntartása 

 

A Képviselő-testület:

 

1./   A bizottsági üléseken Bereznyák Mihály Vodafone kapcsolattartó által ismertetett feltételek alapján nem tér át a „Flottás díjcsomagra”, hanem a korábbi szerződést tartja fenn, a jelenlegi feltételek mellett.

Kéri az intézményi előfizetőket átvezetni a Dolgozói díjcsomagba, így mentesítve lesz a hivatali pénztár a kiadás és bevételi forgalomtól.

 

2./ Felkéri Bereznyák Mihály kapcsolattartót, hogy készítsen tájékoztatót arra vonatkozóan, hogy a munkatársaknak a nevén hány előfizetés van, mivel a testület korábban úgy döntött, hogy egy főnek, maximum 2 előfizetést engedélyez. Akiknek megszűnt az önkormányzattal a jogviszonyuk, az előfizetést meg kell szüntetni.