MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

91/2011.(VI.29.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Rendőrőrs beszámolója a 2010. évi tevékenységéről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócs Rendőrőrs 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.