MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

88/2011.(VI. 29.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs  Napközi  Otthonos Óvoda Nevelési Programjának módosítását a Kompetencia-alapú óvodai programcsomag elemeinek adaptációjával tehetséggondozás, múzeumpedagógia, és egy jó gyakorlat átvétele e l f o g a d j a.

 

2./ Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a beterjesztettek szerint                      e l f o g a d j a.