MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

87/2011.(VI.29.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolója, a 2011/2012. tanévre történő felkészülés

A Képviselő-testület:

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja, valamint a 2011/2012. tanévre történő felkészülésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.