MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

86/2011.(VI.29.)

H A T Á R O Z A T A:

Tájékoztató a belső ellenőrzést végző Gyarmat-Tax Kft. által, a Máriapócs Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a kötelezettségvállalás gyakorlatának, tanügyi nyilvántartások vezetésének, túlóra elszámolások gyakorlatának célvizsgálatáról

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a kötelezettségvállalás gyakorlatának, tanügyi nyilvántartások vezetésének, túlóra elszámolások gyakorlatának célvizsgálatáról készült belső ellenőrzés jelentését és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./ Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedés-tervet jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kiss Béla jegyző