MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

85/2011.(VI.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségtakarékosabb működéséről, racionalizálási lehetőségeiről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzat Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségtakarékosabb működtetéséről, racionalizálási lehetőségeiről a 2011/2012. tanévre szóló költségtakarékossági tervet a beterjesztettek szerint elfogadja.

2./  Felkéri  Vincze  Sándor iskolaigazgatót,  hogy 2011. augusztus 1. napjáig terjessze be a Képviselő-testületnek, mint fenntartónak a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011/2012. tanévre vonatkozó órakeret-felhasználását, 2011. augusztus 15. napjáig pedig, a tantárgyfelosztást, jóváhagyás céljából.