MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

83/2011.(VI. 29.)

H A T Á R O Z A T A:

Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ Házirendjének módosítása

A Képviselő-testület:

1./ Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ Házirendjének módosítását a beterjesztettek szerint elfogadja.