A kedvezményezett neve: Máriapócs Város Önkormányzata

A projekt címe: A nemzeti és helyi identitástudat erősítésé Máriapócs településen

A szerződött támogatás összege: 17.683.976 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Településünk célul tűzte ki népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben tartását, az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a nemzeti és helyi identitástudat erősítésé az önkormányzatunk bevonásával. A tervezet programok hozzájárulnak a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához. A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad településünk társadalom kohéziójának megerősödésére. Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödésé, ezzel teret adva a helyi fiatal generációk számára; esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységeknek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségeink közötti kommunikációhoz. Projekt keretében felújításra kerülne a jelenleg is közösségi funkciót betöltő házasságkötő terem, fűtés korszerűsítés, nyílászárócsere, meglevő világítási rendszerek korszerűsítésével. Felújítás hozzájárul a már korábban is megkezdett településfejlesztési terveink megvalósításához, olyan vidéki települést kialakítva, ahol a lehető legmagasabb színvonalon vehetőek igénybe a település szolgáltatásai. Projekt hozzájárul újabb önkormányzati épület energetikai korszerűsítéséhez ezzel is tovább csökkentve a fenntartási költségeinket tovább segítve egy fenntartható költségvetés kialakításához a települést. Az alkalmazni kívánt kozosseg szervező releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik jól ismeri a helyi közösséget és annak igényeit, így megfelelően tudja ellátni a feladatás és a közösség igényeinek megfelelő programok kialakítását tudja előkészítési. Programok olyan helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő rendezvények, amelyek a teljes települési közösséget képes megmozgatni, segíti hátrányos helyzetű állampolgárok beilleszkedését és erősíti identitás tudatukat.

 

Felhívás címe: Magyar Falu Program - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése - MFP-NHI/2019

 

A projekt azonosító száma: 3005270513

 

A projekt megvalósításának befejezése: 2020.12.20.