MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2011.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

Hajstuk István kérelme a küzdősport oktatás megbízási díjának emelésére 

A Képviselő-testület:

 

1./ Felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, valamint a Humán Szolgáltatási Bizottságot, hogy Hajstuk István kérelmét tárgyalják meg, majd javaslataikat, véleményüket terjesszék be a soron következő Képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős:Miklóssy András Kálmánné Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság elnöke; Tóth Árpád Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;