MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2011.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

Dr. Helmeczy László ügyvéd úr megkeresése Palóczy Lajos Elekné volt polgármester jubileumi jutalmazásával, szabadságmegváltásával, valamint havi 12 %-os plusz illetmény visszamenőleges kifizetésével kapcsolatban

A Képviselő-testület:

 

1./ Palóczy Lajos Elekné Máriapócs, Kossuth-tér 11. sz. alatti lakos, volt polgármester 40 éves jubileumi jutalmával kapcsolatban hozott 1/2011.(I.12.) határozatának 2.) pontját továbbra is fenntartja.

 

2./ Az   1/2011.(I.12.)   határozatának   1.)   pontjában   foglalt   bruttó 1.004.900,-Ft + járulék 271.324,-Ft., összesen:  1.276.224,-Ft szabadságmegváltásról szóló határozatát fenntartja. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel (jelenleg 65 millió forint összegű számlatartozás miatt, valamint a hátrányos helyzetű pályázat június 30-i elbírálása miatt) az összeg kifizetésére további türelmét kéri.

Határidő: 2011. július 15.

Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

3./ A polgármesteri tisztséggel összefüggő visszamenőleges igényével nem tud érdemben foglalkozni, tekintettel arra, hogy 2009. november 25. napján megtartott Képviselő-testületi ülésen jegyzőkönyvben kinyilatkozta, hogy „Soha nem fogja kérni a körzetközponti feladatok ellátásához rendelt szorzószám alkalmazását az illetménye megállapításánál.”.