MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2011.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

E.ON Energiaszolgáltató Kft. teljes ellátásról szóló villamosenergia adás-vételi szerződés módosítása, jóváhagyása

2012.01.01-2012.12.31-ig terjedő időszakra

A Képviselő-testület:

1./  A megküldött szerződés-tervezet alapján szerződést köt az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel (1151. Budapest, Széchényi István-tér 7-8) a közvilágítás valamint az intézmények teljes elektromos energia ellátásának biztosítására, 2012. január 1-től -                      2012. december 31-ig.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel a villamos energia adás-vételi szerződéseket kösse meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző;