MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

75/2011.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

Tájékoztató a szociális alapfeladatok társulás általi működtetéséről

A Képviselő-testület:

 

1./ A szociális alapfeladatok Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás általi működtetéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta.

 

2./ Felkéri  a  Pénzügyi  és Városfejlesztési Bizottságot és a Humán Szolgáltatási Bizottságot, hogy a szociális alapfeladatok társulás általi működtetéséről szóló napirendet tárgyalják meg és javaslataikat terjesszék be a Képviselő-testület soron következő ülésére.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős:Miklóssy András Kálmánné Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság elnöke;

Tóth Árpád Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke