MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2011.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

Az Észak-kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás, valamint tagsági díj elfogadása

A Képviselő-testület:

1. Kijelenti, hogy  az  Észak-Kelet  Magyarországi  Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás tervezetét a mellékletekkel együtt megismerte, azt megvitatta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

 

2. Kijelenti, hogy a tagönkormányzatok között lakosságszám szerint arányosan megoszló tagsági díjat (140,- Ft / lakos) elfogadja és a társulás felé a 2011. gazdasági évben költségvetésének terhére megfizeti a Társulási Tanács döntésének megfelelően                      2011. július 31-ig.

 

3. Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületét a társulásban Papp Bertalan (4326. Máriapócs, Ady E. u. 25. sz.) polgármester képviseli.

Felelős: Papp Bertalan polgármester

Határidő: azonnal