MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

73/2011.(VI.20.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Szt. Erzsébet téren tervezett ikonképes úti kereszt kihelyezése

A Képviselő-testület:

1./ A Nagy Szent Bazil Rend kérelme alapján támogatja a Máriapócs Szt.  Erzsébet téren tervezett ikonképes úti kereszt építését.

Előzetesen hozzájárul a keresztnek a Szt. Erzsébet téren történő elhelyezéséhez. Az építéshez szükséges engedélyeket az építtető Nagy Szent Bazil Rend köteles megszerezni. Az építést követően a Nagy Szent Bazil Rend köteles az építmény állagmegóvásáról, karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról gondoskodni. A fenntartásról az Önkormányzattal írásbeli szerződést kell kötni.

 

2./ Felkéri a Nagy Szent Bazil Rendet, hogy a beruházás megkezdése előtt készíttessen látványtervet az építményről és küldje meg a Képviselő-testület részére.

Határidő: folyamatos;

Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző;