MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2011.(VI. 08.)

H A T Á R O Z A T A:

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásának a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás részére történő átadása

A Képviselő-testület:

1.a./ Máriapócs  Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatásokon belül működtetett családsegítést, házi segítségnyújtást, idősek klubját, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátását – az új működési engedély kiadását követően – a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül kívánja működtetni.

 

1.b./ Felkéri a  Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjét Puskás Miklós Árpádnét, hogy a feladat átadás-átvételre vonatkozóan szíveskedjen soron kívül Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére pénzügyi, és szakmai tájékoztatást küldeni, az átadás-átvétel feltételeiről, pénzügyi előnyeiről, az átvételt követő, önkormányzatot terhelő pénzügyi és esetleges egyéb kötelezettségekről.

1.c./ Megbízza  Dr.  Királyházi Csaba intézményvezetőt, hogy a feladatátadással kapcsolatos tárgyalásokat a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetőjével folytassa le, a szükséges okiratokat, dokumentumokat (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, munkaköri leírások stb.), módosításokat készítse el, és a Képviselő-testületet az átadás-átvételről folyamatosan tájékoztassa.