MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2011.(VI. 08.)

H A T Á R O Z A T A:

Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ működtetésre történő átadás-átvételéről

A Képviselő-testület:

1./ Megbízza Dr. Királyházi Csaba intézményvezetőt, hogy az intézmény 2011. július 1-jét követő hosszú távú biztonságos működtetése érdekében, az intézményre vonatkozó szakmai jogszabályok figyelembe vételével készítsen részletes előterjesztést a Humán Szolgáltatási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület felé.

 

Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az intézmény önkormányzati támogatás nélküli működéséhez szükséges (létszámleépítés, munkakörök összevonása, felülvizsgálata, munkaidő beosztás felülvizsgálata stb.) költségvetést és intézkedési tervet.

Határidő: 2011. június 15. Felelős: Dr. Királyházi Csaba int. vezető