MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2011.(V. 25.)

H A T Á R O Z A T A:

Egyebek

Tájékoztatás a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2010. évi bevételéről és kiadásáról

A Kossuth téren felszedett régi térburkolat felhasználása

A Képviselő-testület:

1./ A házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2010. évi bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

2.a./ A  Máriapócs,  Kossuth-térről a városközpont megújítása során kikerülő régi beton burkolólapokat igény szerint a Római Katolikus Egyház, az intézmények, illetve a lakosság részére adja át, térítésmentes felhasználásra.

 

2.b./ Megbízza  Kiss  Béla  jegyzőt,  hogy  az  érintettek vonatkozásában szerezze be a burkolólapok felhasználására vonatkozó igénybejelentéseket.

 

Határidő: 2011. június 15.

Felelős:   Kiss Béla jegyző

3./ Felkéri  Dr.  Oláh Zsigmond állatorvos urat, hogy az eboltással, a be nem oltott ebekről, valamint az ebekkel kapcsolatos lakossági problémákról a Képviselő-testület soron következő ülésére tájékoztatót készíteni szíveskedjen.

Határidő: 2011. június 21.

Felelős:  Kiss Béla jegyző