MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2011.(V. 25.)

H A T Á R O Z A T A:

Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségnek történő átadásáról            (Idősek Klubja, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás)

A Képviselő-testület:

1./ Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségnek történő átadásáról (Idősek Klubja, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

 

áro<�gz�IM��Nogy a Máriapócs Város Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést küldje meg az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi- és Gyermekvédelmi Osztálya részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Kiss Béla jegyző

 

p>&nb�}/:�IM��N

 

3.) Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve, a kedvezmények megszüntetéséből adódó összegeket a számlatartozások rendezésére kell fordítani.