MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

61/2011.(V. 25.)

H A T Á R O Z A T A:

Átfogó értékelés Máriapócs Város Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

A Képviselő-testület:

1./  A gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 2009. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

2./ Megbízza Máriapócs Város Jegyzőjét, hogy a Máriapócs Város Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést küldje meg az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi- és Gyermekvédelmi Osztálya részére.

Határidő: azonnal

Felelős:   Kiss Béla jegyző

 

p>&nb�}/:�IM��N

 

3.) Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve, a kedvezmények megszüntetéséből adódó összegeket a számlatartozások rendezésére kell fordítani.