MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2011.(V.05.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A 2011. szociális nyári gyermekétkeztetés pályázati lehetőségéről

 

A Képviselő-testület:

 

1./   A 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre a pályázatot anyagi fedezet hiányában nem nyújtja be.

 

2./   Felkéri az intézményvezetőket, hogy a Testület döntéséről a szülőket tájékoztatni szíveskedjenek.