MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2011.(V.05.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Vincze Tibor alpolgármester tájékoztatója a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, a települési hulladékszállítással kapcsolatban folytatott egyeztetés eredményéről

 

 

A Képviselő-testület:

 

1./   A Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött települési hulladékszállítási szerződés 2./ pontjában szereplő szolgáltatási díj mértékét,          a szerződés 5./ pont 3 bek. alapján 2011. évre havonta                    564 000 Ft + 141 000 Ft ÁFA, bruttó: 705 000 Ft/hó összegre elfogadja.

 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a lakossági kommunális, hulladékszállítási szerződést, a szolgáltatóval a határozat alapján módosítsa.

 

2./   A Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által közölt díjhátralék megfizetését 2011. július 01.-től ütemezi 5 egyenlő részletben.

 

3./   Az inkasszó jogosultság érvényesítését nem tudja elfogadni.