MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2011.(IV.13.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat által a Vodafone Mo. Zrt-vel megkötött együttműködési megállapodás meghosszabbítása

 

A Képviselő-testület:

1./  Felkéri Papp Bertalan polgármestert és Kiss Béla jegyzőt, hogy az önkormányzat a legjobb ajánlatú „Flottás díjcsomagottartalmazó együttműködési megállapítást hosszabbítsa meg a Vodafone Mo. Zrt-vel, ugyanazokkal a feltételeket (percdíjak, kedvezményes áron történő telefon vásárlás stb.) mint a jelenlegi díjcsomag.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző

2./  Az önkormányzat a jelenlegi intézményi díjcsomagot, a jelenlegi feltételekkel csak saját célú használatra tartsa fent.