MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2011.(IV.13.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat és intézményeinél 2010. június 14.-én bekövetkezett viharkárok VIS-MAIOR támogatás helyreállítási munkáira  benyújtott árajánlat jóváhagyása

 

A Képviselő-testület:

  1. a benyújtott árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt                   Ruszinkó Csaba (4326. Máriapócs, József A. u. 5. sz.) vállalkozóval az Önkormányzat és intézményeinél 2010. június 14.-én bekövetkezett viharkárok helyreállítási munkáira 239 582 Ft + 59 896 Ft ÁFA, bruttó 299 477 Ft összegben.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy Ruszinkó Csaba vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő: 30 nap

Felelős:  Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző;