MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2011.(IV.13.)

H A T Á R O Z A T A:

Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött települési hulladékszállítási szerződés módosításáról

 

A Képviselő-testület:

  1. A Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft hulladékszállítási szerződés módosítása iránti kérelmét nem fogadja el.

 

  1. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szemétszállítási szerződés díjtételeinek alacsonyabb mértékű emeléséről, a szolgáltatóval további egyeztetéseket folytasson le, és eredményét a soron következő testületi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

 

  1. A lejárt tartozás megfizetését 2011. július 1-től, 5 havi, egyenlő részletben – a hátrányos helyzetű pályázat elbírálását követően - teljesíti.

Fizetési kötelezettségünk teljesítését az önhibán kívüli hátrányos helyzetű pályázat elbírálása és annak folyósítása biztosítja.