MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

73/2016.(VIII.04.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Tájékoztató beérkezett jegyzői pályázatok értékeléséről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A beérkezett jegyzői pályázatok értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.