MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2016.(VII. 14.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Kiegészítő szociális pályázat benyújtása

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatás) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontban és a III. 1. pontban foglaltak alapján – támogatja a 2016. évi kiegészítő szociális pályázat benyújtását.

Határidő: azonnal

         Felelős:   Papp Bertalan polgármester;