MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2016.(VI. 21.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város településrendezési terv és helyi építési szabályzat „hibajavítás 2016” módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése

 

A képviselő – testület:

 

1.   Elhatározza, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat készítését.

 

 

2.   Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester