MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2011.(IV.13.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat és az ELEKTRONET Zrt között megkötött bérleti szerződés felülvizsgálata

A Képviselő-testület:

 

1./  Felkéri a polgármestert és a jegyzőt kezdeményezze Máriapócs Város Önkormányzat és az Elektronet Zrt között megkötött bérleti szerződés felülvizsgálatát - 2015. február 28. napjáig történő meghosszabbítását- és az önkormányzati intézmények részére, minél több szolgáltatás térítésmentes biztosításának beépítését. Felhívja a figyelmet arra, hogy a bérleti szerződésbe kerüljön rögzítésre, az Elektronet Zrt által esetlegesen okozott károk helyreállítása, vagy megtérítése.