MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2016.(V. 30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 Máriapócs Város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása, véleményezési szakaszának lezárása tárgyában

A Képviselő-testület:

1.   Máriapócs Város településszerkezeti tervét és leírását, valamint helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét érintő módosításainak a 314/2012. (XI.08.) Korm. Rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. A dokumentáció a véleményezés során beérkezett – a véleményeket tartalmazó táblázatos kiértékelés szerinti – javítás átvezetése után kerüljön végső szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása mielőbb megtörténhessen.

 

2.   Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester