MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2016.(V. 30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

A Képviselő-testület:

1.   A benyújtott pályázatok alapján Máriapócs Város Önkormányzat területén búcsúk, vásárok és piacok, valamint az azokhoz kapcsolódó parkírozás szabályszerű lebonyolítására kiírt pályázati felhívásra beérkezett Napkorona Udvarház Kft. 4552. Napkor, külterület 0187/111. sz. pályázatát elfogadja.   A bérleti díj összegét (1.500.000,.Ft.) két részletben köteles a vállalkozó az önkormányzat számlájára átutalni. 2016. június 30-ai és 2016. december 31-i határidővel.

 

2.   Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Napkorona Udvarház Kft. (4552. Napkor, külterület 0187/111 sz.) ügyvezetőjével Támba Miklós vállalkozóval a szerződést 2017. május 31-ig a pályázatban foglaltak szerint kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester, Dr. Juhász Szabolcs jegyző;