MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2016.(V. 30.)

H A T Á R O Z A T A:

0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosításáról

Máriapócs Város Önkormányzat és Nyírgyulaj Község Önkormányzat között létrejött, a bölcsődei ellátás biztosításáról szóló szerződés módosításáról

A Képviselő-testület:

1.   Támogatja a Máriapócs Város Önkormányzat és Nyírgyulaj Községii Önkormányzat által létrejött, a 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátására kötött szerződés meghosszabbítását 1 éves időtartamra.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester

 

2.   Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:   Papp Bertalan polgármester