MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2016.(V. 30.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda vezetőváltásához

A Képviselő-testület:

1.   Porcelán – Ványi Melinda vezető helyettes óvónőt megbízza Bajzáth Viktóra szülési szabadsága idejére a Máriapócs Napköziotthos Óvoda magasabb vezetésével.

A magasabb vezetői megbízás ideje: 2016. 06. 01-től 2018. 08. 31-ig tart.

 

Porcelán – Ványi Melinda személyi juttatását:

 

Alapilletménye:                                                  205 720,-Ft/hó

     Nehéz körülmények között végzett munka pótléka:    17 143,-Ft/hó

     Vezetői pótlék:                                                      68 572,-Ft/hó

     Összesen:                                                           291 435,-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős:    Papp Bertalan polgármester