MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
62/2016. (V. 30.)
H A T Á R O Z A T A:
 
Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését tartalmazó beszámoló megvitatásáról
 
A Képviselő-testület:
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
2. Megbízza a Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámolót küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámhivatali Osztálya részére.