MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
61/2016.(V. 30.)
H A T Á R O Z A T A:
 
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
A Képviselő-testület:
1. A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
VII. rész 2. pontjába Sándor Veronika hivatali ügyintéző kerül megnevezésre a jegyző távolléte esetén helyettesként.