MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2016.(V. 30.)
H A T Á R O Z A T A:
 
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Napközi Otthonos Óvoda működtetésének egyházi fenntartásba adásáról
A Képviselő-testület:
 
1.) A Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda (4326 Máriapócs Kossuth tér 12) fenntartói jogát átadja a Nyíregyházi Egyházmegye részére 2016. augusztus 31. napjával. Felhatalmazza a polgármestert a köznevelési megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. május. 31.     
Felelős: Papp Bertalan polgármester
 
2.) Az Óvoda működéséhez szükséges ingók és az ingatlan használati jogának átadásáról külön megállapodást köt a Nyíregyházi Egyházmegyével. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. augusztus 31.                
Felelős: Papp Bertalan polgármester
 
3.) A Máriapócsi Napköziotthonos Óvodát, mint önkormányzati intézményt – a fenntartó váltásra tekintettel – 2016. augusztus 31. napjával megszünteti.
Határidő: 2016. augusztus 31.                      
Felelős: polgármester
 
4.) Felkéri a polgármestert, hogy – miután az új fenntartó megkapta az óvoda működési engedélyét - kezdeményezze a fenntartóváltással érintett óvodában végbement változások törvényben előírt átvezetését.
Határidő: 2016. augusztus 31.            
Felelős: polgármester
 
5.) Felkéri a polgármestert, hogy a fenntartóváltással érintett óvodában végbement változások törvényben előírt dokumentumait az Államkincstárnak küldje meg.
Határidő: 2016. augusztus 31.                       
Felelős: polgármester
 
 
6.) Utasítja az Óvoda vezetőjét, hogy mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, a közalkalmazottak nyilatkozata alapján hozza meg a szükséges munkáltatói döntéseket. A munkáltatói döntések meghozatalánál vegye figyelembe a megállapodás III. 3.7. pontjában foglaltakat.
Határidő: 2016. augusztus 31.       
Felelős: intézményvezető
 
7.) Ha az állami fenntartó 2016. május 31-ig döntést hoz a Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogának az Átvevő Egyház részére történő átadásáról, akkor az Iskola működéséhez szükséges ingók és ingatlan használati jogának átadásáról külön megállapodást köt a Nyíregyházi Egyházmegyével. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. július 31.                      
Felelős: polgármester