MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2011.(IV.13.)

H A T Á R O Z A T A:

Kimutatás a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola két tanítási nyelvű oktatás és művészeti oktatás 2011. január 1-től, 2011. június 30-ig terjedő időszakának bevételeiről és kiadásairól

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Vincze  Sándor  iskolaigazgató  által  a  Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola két tanítási nyelvű oktatás és művészeti oktatás 2011. január 1-től, 2011. június 30-ig terjedő időszakának bevételeiről és kiadásairól készített kimutatását elfogadja.

 

2./ Felkéri  Vincze  Sándor iskolaigazgatótkészítsen írásos javaslatot arra vonatkozóan, hogy az intézményben milyen megszorításokat kíván bevezetni a költségtakarékosság érdekében, és azt terjessze be a soron következő testületi ülésre.

Határidő: soron következő testületi ülés időpontja;

Felelős: Vincze Sándor iskolaigazgató;