MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2011.(IV.13.)

H A T Á R O Z A T A:

Máriapócs Város Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata 

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs  Város  Önkormányzat  Gazdasági Programját elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a Szabadidő Parkban tervezett fejlesztések, beruházások, és az önkormányzati tulajdonban lévő lakások (Petri u.) felújításának, állagmegóvásának tervezése kerüljön rögzítésre.