MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L                         

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Száma: 75-79 /2016.

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. AUGUSZTUS 04. NAPJÁN (C S Ü T Ö R T Ö K) DU. 14:00 ÓRAKOR

TARTANDÓ RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE TISZTELETTEL

M E G H Í V O M

 

          Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terem

 

N A P I R E N D:

 

 

1./ Máriapócs   Város   Önkormányzat   Képviselő-testületének  5/2016.  (VIII. 04.) rendelet-tervezete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Előterjesztő:  Papp Bertalan polgármester;

                       Sándor Veronika megbízott jegyző;   

                       Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke;

                       Tamás László Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;

     Előkészítő:     Kiss Krisztina szociális ügyintéző;

 

2./ Egyebek

·        Tájékoztató beérkezett jegyzői pályázatok értékeléséről

 

A 2. napirendi-pontot követően zárt ülés megtartásra kerül sor.

 

Z Á R T   ÜLÉS:

 

 

1./ Városi kitüntetések és elismerések adományozásáról

Előterjesztő:  Papp Bertalan polgármester;

                       Tóth Árpád Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke;

                       Tamás László Humán Szolgáltatási Bizottság elnöke;

Előkészítő:    Sándor Veronika megbízott jegyző;   

 

   M á r i a p ó c s, 2016. augusztus 01.

 

    P a p p  Bertalan s.k.

                                                                                   polgármester