TÁJÉKOZTATÁS
 
A 2016. ÉVBEN INDULÓ NYÁRI DIÁKMUNKA PROGRAMRÓL
 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett – az előző évekhez hasonlóan – idén is meghirdetésre kerül a Nyári diákmunka program, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél.
 
A Nyári diákmunka programban azok a jelentkezők vehetnek részt, akik
  • nappali tagozaton tanuló diákok,
  • a program kezdő időpontjában (2016. július 01.) idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor (2016. augusztus 31.) sem töltik még be a 25. életévüket,
  • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
  • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
 
Ahogyan az a fentiekben is szerepel, a Nyári diákmunka program keretein belül történő foglalkoztatás feltétele a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál való regisztráció. 
 
A regisztrációra nyitva álló időtartam: 
 
2016. június 20. – 2016. július 1.
 
 
A járási hivatal foglalkoztatási osztályánál való regisztrációra a jelentkezők vigyék magukkal:
  • a személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya)
  • diákigazolványukat, vagy ennek hiányában a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolást.