MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2011.(IV.13.)

H A T Á R O Z A T A:

Támogatást megelőlegező hitelkérelem 

A Képviselő-testület:

 

1./     Az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió                    Nyíregyházi Fiókjától 12.284.000,-Ft, azaz Tizenkettőmillió-kettőszáznyolcvannégyezer forint összegű támogatás megelőlegező hitelt igényel az ÉAOP-3.1.3/B-09-2010-0003 számú „Külterületi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Máriapócson” megvalósítása érdekében.

 

  • A hitel igénybevételének időpontja: 2011. április
  • A hitel rendelkezésre tartás ideje: 2011. szeptember 30.
    • Törlesztés: a számlára érkező térberuházás támogatás jóváírásakor azonnal, legkésőbb 2012. május

 

2./     Kötelezettségei teljesítésének biztosítékául a Bankra engedményezi az ÉAOP-3.1.3/B-09-2010-0003 számú,  az ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség közhasznú társaságtól érkező12.284.000,-Ft, beruházás támogatást, valamint az önkormányzat állami támogatáson, SZJA-n, államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközökön felüli költségvetési bevételeit.

Hozzájárul, hogy az OTP Bank Nyrt. a támogatás megérkezésekor a hitelszámla javára átvezesse.

 

3./     Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés éveiben a hitel törlesztését és a hiteldíjak megfizetését a költségvetésében tervezi, és jóváhagyja.

 

4./     Nyilatkozik, hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében lévő tiltó hatálya alá.

 

5./     Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelszerződés aláírására, valamint a benne foglalt feltételek elfogadására.

Határidő:  azonnal

Felelős:    Papp Bertalan polgármester; Kiss Béla jegyző