MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2016.(IV. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Borsi Zoltán választópolgár részére a hozzászólás lehetőségének biztosításáról

A Képviselő-testület:

  1./ Úgy dönt, megadja a hozzászólás lehetőségét Borsi Zoltán választópolgárnak.