MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2016.(IV. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Városi védjegyoltalom megújítása

A Képviselő-testület:

1./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a védjegyoltalom megújításával kapcsolatos anyagokat továbbítsa Dr. Czifra Károly ügyvéd részére, és kérje a véleményét a meghosszabbítás célszerűségéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző

 

2./ Dr. Czifra Károly ügyvéd véleményét, annak megérkezését követő Képviselő-testületi ülésen tárgyalja.

Határidő: a vélemény megérkezését követően

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző