MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56/2016.(IV. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Tájékoztató a civil szerveztek által benyújtott támogatási igényről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A civil szerveztek által benyújtott támogatási igényről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.