MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

55/2016.(IV. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Hajdúdorogi Főegyházmegye kérelme a beruházásukban megvalósult Csodák Tornya Földhivatali bejegyzéshez szükséges ingatlan megosztásra

 

A Képviselő-testület:

1.   a benyújtott kérelem alapján hozzájárul a Hajdúdorogi Főegyházmegye (4025, Debrecen Petőfi tér 8.) beruházásában megvalósult Csodák Tornya megnevezésű beruházás földhivatali térképen történő ábrázoláshoz szükséges, Máriapócs 490/1 hrsz-ú, Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan megosztásához. A Csodák Tornya megnevezésű beruházás földhivatali térkép-nyilvántartáshoz szükséges, megosztott földterületre a Hajdúdorogi Főegyházmegye tulajdonosi bejegyzéséhez. A megosztással és a bejegyzéssel kapcsolatos mindennemű költség a Hajdúdorogi Főegyházmegyét terheli.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a megosztáshoz és tulajdonjog bejegyzéshez szükséges megállapodást a Hajdúdorogi Főegyházmegyével kösse meg.

 

     Határidő: azonnal

     Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző