MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2016.(IV.27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 

A Képviselő-testület:

 

1./  A  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót, és a bizottságok állásfoglalását tudomásul  veszi.