MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 52/2016. (IV. 27.)

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

44/2016. (IV. 27.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  költségvetés   végrehajtásáról

 

 

A Képviselő-testület:

 

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

 

111 376 E Ft

 Költségvetési bevétellel

111 376 E Ft

 Költségvetési kiadással

0 E Ft

 költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

 

(1)        Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az                                 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   jegyző

Határozatról értesül: Hivatal dolgozói; Irattár

 

Kép