MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2016.(III. 16.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

A Rákóczi Szövetséggel támogatási szerződés megkötése a Felvidéki magyar iskolába beíratott gyermekek családjainak támogatására

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felvidéki magyar iskolába beíratott gyermekek családjainak támogatására a Rákóczi Szövetség (1027. Budapest, Szász Károly u. 1. 4. em. 1.) részére 50 000 Ft összegű támogatást biztosít.

 

 2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Rákóczi Szövetséggel kösse meg, és intézkedjen az 50 000 Ft összeg átutalásáról.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester