MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2016.(III. 16.)

H A T Á R O Z A T A:

 

ETALON 2000. Kft árajánlata Máriapócs, Kossuth-tér, Báthori út, Petri út által határolt tömbjének (régi Művelődési Ház) településrendezési terv módosítására benyújtott árajánlata

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A benyújtott árajánlat alapján az ETALON 2000. Kft-vel (4400. Nyíregyháza, Szegfű út 54. sz.) Máriapócs Város Településrendezési terv és Helyi Építési Szabályzat (temetőbővítés) megkötött tervezési szerződését módosítja. A módosítás tartalmazza Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2015.(XII.28.) határozat 2.) pontjában meghatározott Máriapócs, Kossuth-tér, Báthori út, Petri út által határolt (régi Művelődési Ház) tömbjének településrendezési terv módosítását 300 000 Ft + 81 500 Ft (27 % ÁFA) bruttó 381 500 Ft összegben.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert az ETALON 2000. Kft-vel Máriapócs Város településrendezési terv tervezési szerződés            1. számú módosítását kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester