MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2016.(III. 16.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft árajánlata Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Megalapozó Vizsgálat elkésztésére, valamint a Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 kiíráshoz kapcsolódó szakmai megalapozó tanulmány elkészítésére vonatkozó árajánlat

 

A Képviselő-testület:

 

1.a./ A benyújtott árajánlat alapján szerződést köt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft-vel (4400. Nyíregyháza, Benczúr tér 7. sz.) Máriapócs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a hozzá kapcsolódó Megalapozó Vizsgálat elkésztésére 2 500 000 Ft + 675 000 Ft (27% ÁFA) bruttó 3 175 000 Ft összegben.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft-vel a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester

 

1.b./ A benyújtott árajánlat alapján szerződést köt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft-vel (4400. Nyíregyháza, Benczúr tér 7. sz.) a Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 kiíráshoz kapcsolódó szakmai megalapozó tanulmány (igényfelmérés és kihasználtsági terv)   készítésére 800 000 Ft + 216 000,-Ft (27 % ÁFA) bruttó 1 016 000 Ft összegben.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft-vel a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester