MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2016.(III. 16.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A  szünidei  gyermekétkeztetés  biztosításával kapcsolatban kapott árajánlatokról

 

A Képviselő-testület:

 

1.   A 2016. évi szünidei gyermekétkeztetést

a)   A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a nevelési intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b)   Az előző pont alá nem tartozó gyermekek számára

-       A 2016. év nyári szünetében 43 napig,

-       A 2016. év tavaszi, valamint az őszi és téli szünetének időtartama alatt valamennyi munkanapon

a Pócspetri Község Önkormányzat ajánlatának elfogadásával kívánja biztosítani 460,-Ft/fő/nap összegben.

 

2. Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződést 2016. december 31. napjáig tartó időtartamra Pócspetri Község Önkormányzatával kösse meg.